Comunitatea de lucru pentru Asistenta Sociala in Romania

Declarația de la Sibiu privind situația socială a persoanelor cu nevoi speciale din România

În ultimii ani situația economică din România a înregistrat o evoluție vizibil pozitivă. Nivelul de trai al multor persoane din țară a crescut, situându-se peste media europeană.

În schimb, situația și odată cu aceasta calitatea vieții și nivelul de trai al copiilor, adulților și a altor oameni din grupuri sociale cu nevoi, s-a schimbat sovăitor sau chiar a stagnat. Organizațiile non-guvernamentale (ONG -uri) din țară și din străinătate atenuează din 1989 aceste nevoi sociale, cu propriile mijloace.

Această chestiune prezintă importanță dat fiind faptul că au dezvoltat și dezvoltă în continuare problematici adiționale, care modifică structura societății în mod evident. Așa fiind există un număr mare de copii și de bătrâni care trebuie adunați, deoarece sunt lăsați singuri. Membrii de familie responsabili cu îngrijirea sunt plecați în străinatate.

Guvernele și structurile administrative de până acum nu au fost nici până astăzi în stare să solicite și să absoarbă mijloace financiare din Uniunea Europeană în domeniul social și educațional pentru a le implementa în vederea ajutorării nevoiașilor. În schimb, o mare parte din finanțări curg înapoi spre Bruxelles.

Regionalizarea și odată cu aceasta descentralizarea ajutoarelor privind fondurile structurale și fondul social european pare mai de grabă a nu fi dorită. Organizațiile nonguvernamentale rămân, mult în afara proceselor decizionale, în sprijinul obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană. Statismul central din București blochează reformele necesare atât în doemniul social cât și în cel al educației.

Având în vedere valul de nemulțumire pe care această situație l-a declanșat la nivelul Organizațiilor Non-Guvernamentale, 28 de ONG-uri din domeniul social și educativ din mai multe regiuni ale țării, au fondat o comunitate de lucru pentru asistență socială în România. Scopurile acestei inițiative sunt înainte de toate crearea unei rețele de conlucrare, formularea de obiective social-politice și reprezentarea punctelor de vedere comune, în fata statului și a societății, în interesul oamenilor aflați în nevoie din România. Căutam o colaborare aplicată și constructivă inclusiv cu funcțiile statului, în scopul de a genera o schimbare pozitivă a situației economice și politice din țară.