Fundația Hecuba

Asociația este după cum o spune și numele partenera Fundației Bavaria-România pentru asistență socială în România. Proiectele Fundației sunt susținute atât financiar cât și concepțional. În plus sunt susținute și alte proiecte, ca de exemplu: ajutoare punctuale în cazuri de urgență medicală sau în alte situații speciale, susținerea unor instituții pentru persoane asistate, de exemplu la Păstrăveni în Moldova, finanțarea și efectuarea transporturilor de ajutoare, proiecte în colaborare cu acțiunea „Sternstunden“ a Radiodifuziunii Bavareze: proiectul after school al Fundației din Sibu, crearea unui ospiciu pentru copii la Sibiu și proiectul orfanilor UE din Iași.

Una din activitățile de bază ale Asociației o constituie „Proiectul mama și copilul” din Iași, un proiect pus în aplicare împreună cu Primăria orașului Iași pentru tinere mame singure și copiii acestora. În acest scop a fost înființată o fundație comună, Fundația HECUBA. În cadrul proiectului se oferă copiilor acestor tinere mame un loc la creșă, respectiv la grădinița Fundației pe perioada în care mamele sunt la școală sau urmează o pregătire profesională. În plus tinerele mame obțin prin intermediul cadrelor specializate ale Fundației consiliere pentru a se putea susține pe ele și copiii lor.

Familii din Germania au posibilitatea să „nășească“ tinere mame din acest proiect prin plata unei burse de 50 € lunar. Acești bani sunt destinați traiului zilnic al copilului cu intenția de a rezolva necesitățile existențiale ale mamelor. Prin intermediul acestui proiect multe mama nu s-au mai văzut nevoite să-și dea copii în orfelinate sau să-i ofere spre adopție din disperare și datorită lipsei de speranțe, că se vor descura singure cu un copil.

Ca o extindere a acestor ajutoare s-a creat la Iași prin colabararea dintre Ministerul Social din Bavaria și Primăria din Iași o Casă de protejare mama și copilul, inaugurată în noiembrie 2008. Aici sunt asistate intens mamele și copiii aflate în situații sociale precare acute, care sunt în pericolul de a ajunge pe stradă sau nu au unde să locuiască și/sau care sunt expuse violenței domestice. Ele pot rămâne aici până la un an și jumătate fiind asistate pedagogic și psihologic în funcție de necesitățile fiecăreia. Scopul este de a se pune pe picioare și de a se putea întreține singure. Acest scop se asigură prin stabilitate interioară, integrarea în școală, studenție sau în viața de zi cu zi dar mai ales prin învățarea modului de creștere și educare a propriilor copii. Casa de protejare mama și copilului le oferă în primul rând siguranța, liniște și posibilitatea de a se autoregăsi.