Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (cod COR 5133.1.2)

O incursiune în domeniu

După absolvirea cursului de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, absolvenţii vor deveni capabili să asiste, să îngrijească şi să sfătuiască, în mod profesional şi responsabil, persoane în vârstă sau cu nevoi speciale de îngrijire,  în diverse domenii ale vieţii cotidiene (de ex. sănătate, gospodărie, timp liber).

Meseria de îngrijitoare bătrâni la domiciliu  este o meserie de sine stătătoare, ce impune din partea celor care o practică independenţă, creativitate şi umanism.

9 luni curs de formare profesională

Durata cursului este de 9 luni. Programa de studiu este realizată după un model german. Procesul de formare  cuprinde 1262  de ore dintre care, 612 de teorie şi 650 de practică.
Orele de instruire practică se pot desfăşura şi în localitatea de domiciliu a cursanţilor.

Domenii de activitate ale îngrijitoarei de bătrâni la domiciliu sunt:

 • servicii de îngrijire ambulatorie,
 • serviciile sociale  locale şi judeţene,
 • îngrijirea la domiciliu

Condiţii de admitere

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de cel puţin 8 clase.
Vîrsta minimă pentru înscriere: 18 ani împliniţi.
Admiterea se face pe baza depunerii dosarului cu acte personale: copie după buletinul de identitate şi după ultima diplomă dobândită în sistemul de învăţământ de masă.
Durata studiilor este de 9 luni.
Specializarea este autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin Comisia de autorizare a furnizorilor  de formare profesională din  Sibiu.

Materii de studiu

 • Îngrijire
 • Practica şi metodica îngrijirii
 • Medicină
 • Psihologie
 • Pedagogia religiei şi a jocului
 • Muzică
 • Atelier
 • Gospodărie
 • Noţiuni de asistenţă socială
 • Gimnastică medicală

Actual aceste cursuri nu pot fi oferite